Bekerviertallen

2016

w1 15-2-16 DC Zaanstreek HDC  
w2 18-2-16 SNA 2 SNA 3 8-0
w3 19-2-16 DC IJmuiden 2 DDV 2  
w4 29-2-16 HDC 2 DC Zaanstreek 2  
TWEEDE RONDE

 
w6 23-3-16 SNA 1 w3  
w7 14-3-16 Almere SNA 2  
w8 21-3-16 DDV w4  
w9 18-3-16 DC IJmuiden 1 w1  

De vier winnaars van de tweede ronde spelen een rond toernooi. op 9 April 2016. 
Speeltijd 30+20sec.
ROOSTER:
1e ronde 1-4 2-3
2e ronde 4-3 1-2
3e ronde 2-4 3-1
LOCATIE:
DENKSPORTCENTRUM ‘T SPAERNE
SPAARNDAMSEWEG 416, 2022 EA  HAARLEM

2015

w1

16-2-15

DC Zaanstreek 2

DC IJmuiden 2

w2

12-2-15

SNA 1

SNA 2

w3

14-2-05

DC Zaanstreek

Oosterend

w4

5-2-15

SNA 3

HDC 2

w5

2-3-15

DDV 2

Almere

Tweede Ronde

w6

9-3-15

HDC 1

w1

w7
w2

w3

w8

9-3-14

DDC

w4

w9

13-3-15

DC IJmuiden 1

w5


De vier winnaars van de tweede ronde spelen een rond toernooi. op 28 maart 2015.
Speeltijd 30+20sec.
Rooster:
1e ronde 1-4 2-3
2e ronde 4-3 1-2
3e ronde 2-4 3-1
Locatie:
Denksportcentrum ‘t Spaerne
Spaarndamseweg 416, 2022 EA  Haarlem

Reglement

INLEIDING
1. Van toepassing is het wedstrijdreglement van de KNDB, alsmede de toegevoegde wedstrijdbepalingen van het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
2. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet of onvoldoende voorzien, beslist het bestuur van de Provinciale Noord Hollandse Dambond.
3. Met het verkrijgen van de wedstrijdvoorwaarden is een beroep op onbekendheid niet mogelijk. Elk lid van de KNDB wordt bovendien geacht de reglementen van de KNDB te kennen.
4. De regeling Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond wordt aan alle secretariaten bij de Provinciale Dambond aangesloten verenigingen toegezonden, alsmede worden ze op de internet site van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond vermeld. 
5. Het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond behoudt zich het recht voor om eventueel noodzakelijke wijzigingen c.q. aanvullingen aan te brengen.
ALGEMEEN
6. Aan de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond mogen alleen leden deelnemen van verenigingen, die zijn aangesloten bij de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
7. Voor de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond geldt een vrije inschrijving voor viertallen. De verenigingen kunnen een of meerdere viertallen tams inschrijven. 
8. De einddatum van inschrijving zal jaarlijks worden vastgelegd door het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.  Aanmeldingen na de gestelde datum van inschrijving zullen niet meer worden behandeld.
9. Voor deelnamen aan de Bekerwedstrijden dient men een inschrijfformulier in te sturen naar de Coördinator-teamwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
10. De deelnemende teams worden voor Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond in een  (indien mogelijk) regio noord en zuid ingedeeld (vanwege de eventuele reisafstanden). De indeling zal door een vrije loting geschiedden. 
11. De loting zal onder toezicht van de voorzitter van de PNHDB op een van de bestuursvergaderingen van de  Provinciale Noord-Hollandse Dambond worden gehouden.   
12. Voor aanvang voorronde en daarin tussenrondes tot en met de finale ronde kan door de arbiter gevraagd  worden naar de lidmaatschapkaart van de KNDB. (art.18.6 SWR)
13. De ontvangende vereniging zorgt ervoor dat in het speellokaal een exemplaar van het Spel en Wedstrijd-  reglement van de KNDB aanwezig is. 
PLAATSING/PROMOTIE
14. De twee finale teams en de winnaar van de troostfinale van de Bekerwedstrijden Provinciale Noord-Hollandse Dambond plaatsen zich bij de laatste zestien van het daarop volgend damseizoen waarin de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond worden georganiseerd.
15. Het aantal promotieplaatsen voor de landelijke Bekerwedstrijden die door de KNDB worden georganiseerd zal worden vastgelegd door deze bond. Aanmelding van de Provinciale teams zal door een aanschrijving van deze bond geschiedden.
INDELING TEAMS
16. Naar de eerste opgave wordt een viertal ingedeeld volgens de door de PNHDB gehanteerde handicapfactor.   Een team wordt ingedeeld in die klasse, waarvoor de ’sterkste ’ speler uitkomt in competitie verband. Een tussentijdse wijziging of invaller(s) verandert de indeling slechts dan, als dit hoger spelende teamleden  betreft. (art.47.2 SWR)
1.    Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Nationale Ere-klasse, wordt ingedeeld in: ERE-KLASSE KNDB.
2.    Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Nationale Hoofdklasse, wordt ingedeeld in:  HOOFDKLASSE KNDB.
3.    Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Nationale Eerste klasse, wordt ingedeeld in: EERSTE KLAS KNDB. 
4.    Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Nationale Tweede klasse, wordt ingedeeld in: TWEEDE KLAS KNDB.
5.    Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Provinciale Hoofdklasse, wordt ingedeeld in:  HOOFDKLASSE PNHDB.
6.    Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Provinciale Eerste klasse, wordt ingedeeld in: EERSTE KLAS PNHDB.
7.    Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Provinciale Tweede klasse, wordt ingedeeld in: TWEEDE KLAS PNHDB.
HANDICAPFACTOR
17. Voor de hoger geklasseerde teams geldt voor de Provinciale Bekerwedstrijden tegen een lager geklasseerde teams een oplopende handicap, zoals in de tabel wordt weer gegeven.
 
    KNDB

KNDB

KNDB

KNDB

PNHDB

PNHDB

PNHDB

PNHDB

    Ereklasse

Hoofdklasse

Eerste Klasse

Tweede Klasse

Ereklasse

Hoofdklasse

Eerste Klasse

Tweede Klasse

KNDB

Ereklasse

XXX

5-3

5-3

5-3

6-2

6-2

7-1

7-1

KNDB

Hoofdklasse

4-4

XXX

5-3

5-3

6-2

6-2

7-1

7-1

KNDB

Eerste Klasse

4-4

4-4

XXX

5-3

5-3

6-2

6-2

7-1

KNDB

Tweede Klasse

4-4

4-4

4-4

XXX

5-3

5-3

6-2

6-2

PNHDB

Ereklasse

3-5

3-5

4-4

4-4

XXX

5-3

6-2

6-2

PNHDB

Hoofdklasse

3-5

3-5

3-5

4-4

4-4

XXX

5-3

6-2

PNHDB

Eerste Klasse

2-6

2-6

3-5

3-5

4-4

4-4

XXX

5-3

PNHDB

Tweede Klasse

2-6

2-6

2-6

3-5

3-5

4-4

4-4

XXX

 
De in de tabel genoemde 4-4 uitslagen dienen te worden gezien als winst voor het lager geklasseerde team. Bij een gelijke eindstand van een wedstrijd tussen twee gelijk geklasseerde teams beslist een winstpartij aan het eerste bord en zo deze partij remise is een winstpartij aan het tweede bord en zo vervolgens. Indien aan vier borden remise tot stand komt, beslist direct na afloop het lot. Indien aan vier borden remise tot stand komt in de wedstrijden van twee gelijk geklasseerde teams betreffende de Halve Finale en Finale, zal er een sneldamwedstrijd gespeeld worden, deze dient in dezelfde opstelling gespeeld worden, met wisselende kleuren. De speeltijd van deze wedstrijd is 10 minuten per speler per partij. Bij gelijke eindstand van de wedstrijd beslist een winstpartij aan het eerste bord en zo deze partij remise is een winst partij aan het tweede bord en zo vervolgens. In dien aan de vier borden weer remise tot stand komt dan bepaalt het lot.
SPEELDATUMS
18. De speeldatums worden vastgelegd door het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond op de damkalender PNHDB. Deze zal voorgelegd worden aan de leden op de Algemene Ledenvergadering ter  goedkeuring.
WEDSTRIJDROOSTER
19. De eerste ronde wordt vastgesteld door loting, daarna wordt er in een vast speelschema gespeeld. De wedstrijden worden tot de halve finale op de clubavonden gespeeld. De halve en finale en troostfinale  wedstrijden worden gespeeld zaterdag op een centrale speellocatie.
   
 LID VAN VERSCHILLENDE VERENIGINGEN
20. Spelers die van meerdere verenigingen lid zijn, kunnen slechts voor één van de verenigingen uitkomen in de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
OPSTELLING TEAMS 
21. Alleen leden van de Provinciale Noordhollandse Dambond kunnen deelnemen aan teamwedstrijden. In een viertal kunnen alle speelgerechtigde spelers van de vereniging worden opgesteld. Een lid mag in een competitie slechts voor één vereniging spelen, (Art. 32.2  SWR). De voor een team definitief opgegeven basisspelers mogen in hetzelfde seizoen niet voor een lager team van dezelfde vereniging spelen. 
Iedere speler mag voor een hoger team van zijn vereniging spelen, dan waarvoor hij als basisspeler is opgegeven (Art. 33.2 SWR). Zodra een speler vaker dan drie keer heeft gespeeld in een hoger team van een vereniging, mag hij niet meer in een lager team van diezelfde vereniging spelen. (Art. 33.3 SWR).
NIET OPKOMEN
22. Een viertal dat niet opkomt voor de vastgestelde Bekerwedstrijd, zal de wedstrijd voor het niet opgekomen  team verloren worden verklaard.
23. Het niet opgekomen team zal een boete worden opgelegd van € 25,00 (art.58.5 SWR). 
24. Indien een team zonder geldige reden of zonder kennisgeving niet verschijnt, wordt het team bij de eerstvolgende Bekerwedstrijden uitgesloten. Deze uitsluiting betreft een looptijd van een jaar. 
25. Indien één van de geplaatste teams zich afmeldt, komt daarvoor de laatst verslagen team in de plaats.
   
MATERIAAL, INDELING SPEELZAAL  
26. De ontvangende vereniging is er verantwoordelijk voor dat het materiaal zodanig staat opgesteld dat de   arbiter de wedstrijd op het vastgestelde aanvangsuur kan laten beginnen. Ook dient de thuisspelende vereniging te zorgen dat het speellokaal uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd toegankelijk is, en dat er voldoende borden, schijven en klokken aanwezig zijn.
ARBITER   
27. De ontvangende vereniging draagt zorg voor een neutrale arbiter, bij voorkeur een niet lid van beide spelende verenigingen. In geen geval mag een aan de wedstrijd deelnemende speler als arbiter optreden.  
28. De arbiter stelt op de vastgestelde tijden (zie punt 29) de klokken in werking. 
   
AANVANGSTIJDEN
29. De aanvangstijden van de avondwedstrijden dienen te beginnen op het tijdstip van 19.30 uur. Op verzoek van verenigingen kan het aanvangstijd naar 19.45 worden verschoven. Het verzoek dient bij   inschrijving vermeld te worden.
30. De aanvangstijden voor de halve finale en finale Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond zal jaarlijks door het bestuur vastgesteld worden. De aanvangstijden zullen jaarlijks bij de   uitnodiging vermeld worden.
SPEELTEMPO   
31. Voor alle wedstrijden geldt een speeltijd van anderhalf uur per speler per partij. De tijd is ( en niet het aantal zetten is ) bepalend. 
 
NOTATIE
32. Voor de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond is een verplichte notatie. De notatie dient tot het einde van de partij bij gehouden worden. 
UITSLAG
33. De gewonnen partijen van een wedstrijd dienen met 2-0, 0-2 ingevuld te worden, remise partijen met 1-1.
UITSLAGFORMULIER
34. Op de speeldatum dient de ontvangende vereniging het wedstrijdformulier aan de arbiter te worden  overhandigd.
35. Na afloop van de wedstrijd dient de ontvangende vereniging het volledig en ondertekend wedstrijdformulier binnen 24 uur te posten.
36. Het uitslagformulier dient binnen drie werkdagen na de wedstrijd bij de Coördinator teamwedstrijden
aanwezig te zijn. Het niet voldoen hieraan wordt bestraft met een boete van € 20,00.   
   
  ALGEMEEN ROOKVERBOD BIJ PNHDB-WEDSTRIJDEN
37. Tijdens wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van de PNHDB worden gespeeld, is het verboden in de wedstrijdzaal te roken
MOBIELE TELEFOONS
38. In de speelzaal dienen mobiele telefoons te zijn uitgeschakeld. Bij het overgaan kan de arbiter overgaan van de mobiele telefoon in de speelzaal van een speler dit beschouwen als een overtreding van art.16 SWR. 
    
PRIJSUITREIKING
39. De prijsuitreiking zal direct na afloop van de finale en troostfinale worden gehouden.

Speelsterkte teams

01.  S.N.A. :  Ereklasse KNDB
02.  D.D.V. :  Ereklasse KNDB
03.  Damclub IJmuiden :  Ereklasse KNDB
04.  S.N.A. 2 :  Eerste klas KNDB
05.  Haarlemsche Damclub :  Eerste klas KNDB
06.  Haarlemsche Damclub 2 :  Eerste klas KNDB
07.  Dam Combinatie Zaanstreek :  Eerste klas KNDB
08.  Almere :  Eerste klas KNDB
09.  S.N.A. 3 :  Tweede klas KNDB 
10.  Damclub IJmuiden 2 :  Tweede klas KNDB
11.  Dam Combinatie Zaanstreek 2:  Tweede klas KNDB
12.  D.D.V. 2 :  Tweede klas KNDB 
13.  Oosterend/Texel :  Hoofdklasse PNHDB

Opstellingen

01. S.N.A.:  M.Mensinga G.Verhagen I.W.d.Jong D.Bleeker
02. S.N.A. 2:  M.B.v.Leenen M.T.Tesselaar R.Coster A.Rood
03. S.N.A. 3:  B.GrootD.Dam       F.H.A.Groot E.Mwenedata
04. Damclub IJmuiden:  J.Bos M.B.v.Dijk S.v.Buuren C.Remeijer
05. Damclub IJmuiden 2:  Max Doornbosch Marcel Doornbosch K.d.Krijger J.M.Koorn
06. Haarlemsche Damclub:  M.Deurloo M.Kosters F.Snijders S.Stolwijk
07. Haarlemsche Damclub 2:  F.Hagebeek C.Koopman R.Vesciano S.v.Hettema
08. D.D.V. :  R.Bhawanibhiek M.Kruijswijk B.Roest L.Rosendaal
09. D.D.V. 2:  R.BolhuisR.Bona N.Hammadi G.J.v.d.Werff
10. Dam Combinatie Zaanstreek:  M.Berends R.S.C.Groot P.L.v.d.Lem P.Smit
11. Dam Combinatie Zaanstreek 2:  S.Betten L.Kool P.v.d.Merwe C.P.W.v.d.Berg  
12. Almere:  L.v.d.Gaag F.Malobie R.Mathoera R.Koendjbihari
13. Oosterend/Texel:  F.Bos V.Voskuil J.d.Wolf F.Kuiper

Winnaars tot nu

1988                        Côte d’Or *
1989                        Côte d’Or *
1990                        Amsterdam ’80
1991                        Krommenie
1992                        Hiltex 2 #
1993                        Heemstede
1993 – 1994           Heemstede
1994 – 1995           Krommenie
1995 – 1996           S.N.A.
1996 – 1997           Krommenie
1997 – 1998           Krommenie
1998 – 1999           Orca @
1999 – 2000           Lepelaar TBA @
2000 – 2001           Ons Genoegen E.V.
2001 – 2002           Damclub IJmuiden
2002 – 2003           Damclub IJmuiden
2003 – 2004           Damclub IJmuiden
2004 – 2005           S.N.A.
2005 – 2006           Hiltex #
2006 – 2007           S.N.A.                                    
2007 – 2008           Damclub IJmuiden
2008 – 2009           S.N.A.
2009 – 2010           Damclub IJmuiden               
2010 – 2011           S.N.A.
2011 – 2012          DC Kennemerland
2012 - 2013           DC IJmuiden
2013 - 2014           DC IJmuiden
*   Damclub IJmuiden
#   Amsterdam ’80
@  Damclub Schagen

Royale overwinning SNA 1

Hierbij de uitslag van de bekerwedstrijd SNA 1 – IJmuiden 2 van gisteravond.

SNA 1 heeft ruim gewonnen en heeft zich daardoor geplaatst voor de proviniciale bekerfinale op 8 april in Haarlem.

SNA 1                                 &nbsp...

Continue Reading

Oosterend/Texel – Sna

17 december 2016

Vandaag stond de noordelijke strijd tussen

Oosterend /Texel en SNA op het rooster

Dus was de team captein gewoon aan het werk

En niet alleen dat

Via een mail vanaf Texel kreeg Theo te horen dat hij

Maar een team mocht organiseren

Afijn dat lukte alhoewel

4 man kon niet 3...

Continue Reading

Zure loting in bekercompetitie

IMG 1638

Het is niet leuk om in de eerste ronde van een bekercyclus al direct twee teams van 1 club tegen elkaar te zien dammen. Natuurlijk gaan beide teams er vol voor, maar goed. 

SNA 1 had natuurlijk de betere papieren, maar het moest nog wel worden waargemaakt...

Roy en Mitchel speelden een soort...

Continue Reading

SNA wint de provinciale beker

Bij mijn ouders thuis hangt een foto uit een krantenartikel uit 1996. Op die foto staan de vier spelers die SNA destijds voor het eerst in de historie de provinciale beker bezorgden. De jonge Benno van Straten, Karel van Straaten, Sierd van Randen en wijlen Theo Koopman waren toen nog boertjes uit...

Continue Reading

Almere -SNA

Het 1e viertal van SNA trad maandagavond aan tegen Almere.

Gezien de opstelling hadden we kansen.  Op bord1 speelde Mitchel tegen de ervaren Michel Horn, ook wel bekend speler van VAD. Het was een spannende flankspelpartij waarbij Michel een schijf op 36 had, en Mitchel een flankaanval. In het...

Continue Reading

SNA 3 met lege handen

IMG 1616

Soms zit het mee en soms ook niet. Vanavond was het weer zo'n treffen in de provinciale bekerviertallen competitie tegen het topteam HDC 2 uit Haarlem. Met een schare supporters, waaronder de vooritter van HDC, waren zij uit onze provinciale hoofdstand naar Heerhugowaard gekomen. Het zou een...

Continue Reading