Jeugd

Algemeen

Op donderdagavond is de vaste clubavond van 19.00 tot 20.00 uur. Je kunt trainen en je kunt wedstrijden spelen. De clubavond is in het Huygens College in Heerhugowaard.ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE

Per leeftijdsgroep (en ook afhankelijk van de speelsterkte) worden verschillende competities georganiseerd. Natuurlijk is er ook elk jaar een competitie (in diverse groepen) om het kampioenschap van Heerhugowaard.

TRAININGEN

Een jeugdlid dat een damkaart heeft ontvangen (meestal via het schooldammen), krijgt eerst tien gratis lessen in de beginnersgroep. Meestal is de beginnersgroep zo groot dat hij gesplitst moet worden. Dan wordt een tweede trainer ingeschakeld. Na de tien gratis lessen gaan de kinderen die zich opgeven als lid verder. Die groep blijft bij elkaar tot het volgende jaar als er nieuwe kinderen komen. Daarna gaan de damleerlingen naar een tussengroep. Als er voldoende belangstelling is, komt er ook een aparte meisjesgroep.

De beginnersgroep en de tussengroep worden opgeleid voor het Van der Wal-diploma en de diploma's Wiersma-wit en Wiersma-zwart. Wie deze diploma's heeft gehaald, gaat verder naar de hogere jeugdgroepen.

Er zijn extra trainingen mogelijk. Damclub SNA heeft professionele, gediplomeerde trainers die op elk niveau trainingen kunnen verzorgen. Er worden ook extra trainingen gegeven aan kinderen die zich geplaatst hebben voor belangrijke wedstrijden. Na het volgen van de trainingen kunnen er verschillende diploma's worden gehaald.

SPELEN VAN WEDSTRIJDEN

Trainen is leuk, maar spelen is nog leuker. De jeugdleden van SNA kunnen meedoen aan de wedstrijden op de club, maar er wordt ook gespeeld tegen andere verenigingen en er zijn persoonlijke wedstrijden (in alle leeftijdsgroepen), zoals het kampioenschap van Noord Holland en van Nederland.

Dammen is natuurlijk vooral een individuele sport: je probeert op eigen kracht te winnen van je tegenstander. Je bent zelf verantwoordelijk voor het resultaat, je bent niet afhankelijk van teamgenoten. Jeugddammers van SNA mogen meedoen in de verschillende kampioenschappen van Noord Holland, maar ook aan de kampioenschappen van Nederland. Afhankelijk van je leeftijd kun je meedoen in de verschillende klassen.TEAMWEDSTRIJDEN JEUGD


Er doen verschillende jeugdteams mee aan de jeugdcompetities voor viertallen. De indeling wordt per seizoen bekend gemaakt. Ieder jeugdlid krijgt te horen wie verantwoordelijk is voor zijn of haar team en moet over de wedstrijden met zijn teamleider contact onderhouden. De Dambond organiseert elk seizoen teamwedstrijden voor de jeugd. Ook deze wedstrijden zijn weer op verschillende niveaus. Jeugdteams van damverenigingen in deze regio spelen dan tegen elkaar om het kampioenschap.

Maar SNA doet ook mee aan de teamwedstrijden voor het Nederlands kampioenschap in de diverse klassen. Die wedstrijden worden op zaterdagen door het hele land gespeeld. De sterkste jongens en meisjes van de vereniging spelen in deze teams.

Huisregels

Huisregels voor de jeugddammers en informatie voor de ouders

  1. De clubavond voor jeugddammers wordt gehouden op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in het Huygens College in Heerhugowaard. Dan wordt damles gegeven en een competitie om het jeugdkampioenschap gespeeld.
  2. We beginnen om 19.00 uur en verwachten dat iedereen dan aanwezig is.
  3. Vanaf 20.00 uur is de verantwoordelijkheid weer voor de ouders.
  4. De jeugdspelers mogen alleen in het speellokaal zijn (uitgezonderd bij het naar de wc gaan). Het is niet toegestaan om buiten te gaan spelen of door het gebouw te rennen. De jeugdleiders dragen de verantwoordelijkheid en kunnen die niet waarmaken als de kinderen niet onder hun toezicht zijn.
  5. Wie herrie maakt of anderen hindert, krijgt een waarschuwing of eventueel aftrek van punten. Ook is het niet toegestaan om op de clubavond tikkertje te doen of te gaan stoeien. Dat leidt vaak tot onnodige ergernis of ruzie. Als iemand zich herhaaldelijk niet goed gedraagt, wordt overlegd met de ouders. Daarna kan verdere toegang tot de damlessen geweigerd worden.
  6. Wie klaar is met spelen, zet zijn schijven weer op het bord. Als er verder niet meer gespeeld wordt, doet ieder de schijven in het doosje.
  7. Als een jeugdlid verhinderd is, stellen we het op prijs wanneer hij/zij tevoren de trainer inlicht.
  8. Wanneer een jeugdlid tweemaal achter elkaar zonder af te melden wegblijft, zal de trainer contact opnemen met de ouders.
  9. Alle leerlingen die de cursus van tien lessen volgen, worden opgegeven als lid van de KNDB, ook als ze naderhand geen lid van de club blijven. Dat heeft geen financiële consequenties. Het geeft wel enkele voordelen: zij krijgen het blad van de dambond gratis toegestuurd en ze zijn (aanvullend) verzekerd voor alle damactiviteiten.

GANG VAN ZAKEN

Er worden tien gratis lessen gegeven aan de kinderen die zich daarvoor hebben opgegeven. Daarna wordt er een schriftelijk examen afgenomen. Het is leuk als de ouders daarbij aanwezig kunnen zijn. Dan worden de diploma's en de prijzen van de competitie uitgereikt. Ook wordt de pers (huis- aan huisbladen) geïnformeerd. Overigens zijn de ouders altijd welkom op de clubavond. Wie zijn kind moet halen en brengen hoeft niet tussentijds naar huis te gaan. Na de tien lessen wordt een koppelwedstrijd gehouden. Teams bestaande uit een kind en een familielid (dat geen lid van een damclub mag zijn geweest) spelen tegen elkaar om de familieprijs. We hopen natuurlijk dat de kinderen dan inmiddels zoveel van het damspel zijn gaan genieten, dat ze zich opgeven als lid van de club. Dan kunnen ze ook meespelen met persoonlijke wedstrijden.

Opleidingen

Het KNDB-opleidingsmateriaal is eind jaren negentig grondig herzien. Niet alleen zijn de namen van de opleidingen veranderd, er is ook een niveau bijgekomen dat vooraf gaat aan de eerdere niveaus. Dit eerste niveau is met name bedoeld voor de jeugdige, beginnende dammer van de basisschool. Ook is er een hoger niveau bijgekomen. Dit niveau 6 is een verzameling van specialistische onderwerpen en eventuele verdere uitdiepingen van onderwerpen die in eerdere cursussen aan bod kwamen.

De opleidingsstructuur ziet er als volgt uit:

Niveau 1 Opleiding tot het Van der Wal-diploma

Niveau 2 Opleiding tot het Wiersma-diploma

Niveau 3 Opleiding tot het Sijbrands-diploma

Niveau 4 Opleiding tot het Roozenburg-diploma

Niveau 5 Opleiding tot het Springer-diploma

Niveau 6 Opleiding tot het Hoogland-diploma

Behalve het Van der Wal-diploma kan elk diploma in twee stappen - wit en zwart - gehaald worden. Halverwege elk niveau kan het betreffende diploma als wit behaald worden, het tweede gedeelte wordt als diploma zwart behaald. De examens voor het Van der Wal-diploma, het Wiersma-diploma en het Sijbrands-dipolma kunnen door de jeugdleider zelf worden afgenomen. Alle examens worden door de KNDB samengesteld en worden op een correcte wijze afgenomen. De hogere examens worden door de provinciale diplomaconsul afgenomen.

wiersma diploma

1. Van der Wal-diploma
Vereist: kennis van de spelregels; de eerste eenvoudige principes van combineren, planmatig spelen en opbouwen.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 1: Opleiding tot het Van der Wal-diploma. Extra oefenmateriaal: T. van der Let: serie Damwerkboeken en P. Bergsma: Leer spelenderwijs dammen, deel beginners.
Opleidingsduur: twaalf lessen van een uur.

2. Wiersma-diploma
Vereist: noteren; kennis van basisbegrippen als combinaties, formaties, vastzetten, slagkeus, plakker, meerslag, vrije zet; eenvoudige eindspelkennis; de eerste aanzetten tot partijspel.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 2: Opleiding tot het Wiersma-diploma. Extra oefenmateriaal: Werkboek niveau 2; P. Bergsma: Leer spelenderwijs dammen, deel 1 en 2 en Eindspel 1.
Opleidingsduur: veertig lessen van een uur.

3. Sijbrands-diploma
Vereist: verdiepte kennis van de basisbegrippen; standaardcombinaties; dwangzet; lokzet; offer; eindspel; positiespel.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 3: Opleiding tot het Sijbrands-diploma. Extra oefenmateriaal: Werkboek niveau 3; P. Bergsma: Leer spelenderwijs dammen, deel 2 en 3 en Eindspel 2.
Opleidingsduur: veertig lessen van een uur.

4. Roozenburg-diploma
Vereist: kennis van centrumspel; opsluitingsvormen; openingen; klassiek; flankaanval; Roozenburg-opstelling; eindspel; combinaties in deze genres.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 4: Opleiding tot het
Roozenburg-diploma. Extra oefenmateriaal: Werkboek niveau 4; T. van der Let: Oefenopgaven D, E en F.
Opleidingsduur: tien thema's van elk vier uur.

5. Springer-diploma
Vereist: kennis van aanvalsklassiek; Hoogland-aanval; omsingelen; opbouwen; korte-vleugelopsluiting; openingen; eindspel en partijvoorbereiding; combinaties in deze genres.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 5: Opleiding tot het Springerdiploma.
Extra oefenmateriaal: Werkboek niveau 5.
Opleidingsduur: tien thema's van elk vier uur.

6. Hoogland-diploma
Vereist: kennis van specifieke onderwerpen.
Opleidingsmateriaal: lesmateriaal KNDB-opleidingen niveau 6: Opleiding tot het Hoogland-diploma.
Per onderwerp wordt een module samengesteld. Een aantal behaalde modules samen geven recht op het diploma.
Opleidingsduur: vier uur per module.